Detail zverejnenia zmluvy - 25/2017

Evidenčné číslo: 25/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo 2017/09
Predmet zmluvy: spevnené plochy a doplnenie oplotenia
Cena: 6400.72 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stavbau s.r.o
Adresa - sídlo: K cintorínu 651, 010 04 Žilina
IČO: 36370924
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Milan Hrvoľ
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 26.09.2017
Dátum zverejnenia: 26.09.2017
Dátum účinnosti: 26.09.2017
PDF príloha: