Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.04.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
42/2024
0.00 Ing. Miroslav Rakovan a Mgr. Monika Rakovanová
Lietava 413, 013 18 Lietava
detail
12.04.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
41/2024
80.00 Peter Danech
Podhorie 328, 013 18 Lietava
detail
10.04.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
40/2024
30.00 Mgr.Tomáš Bielik
Podhorie 282, 013 18 Lietava
detail
21.03.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č. 3240455
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava3
detail
18.03.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
38/2024
40.00 Eva Súlovcová
Podhorie 85, 013 18 Lietava
detail
13.03.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zabezpečenie triedenia, zber, prepravu odpadu, príprava na opätovné použitie
37/2024
0.00 NATUR-PACK
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
08.03.2024 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Podhorie
36/2024
23,803.27 JD ROZHLASY SK s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
08.03.2024 Dodatok č.1 k Zmluve č. 230672 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie

Dodatok č. 1
0.00 Environmentálny fond
Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
detail
06.03.2024 Budúca zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Stanovenie podmienok prevádzkovania čistiarne odpadových vôd v obci Podhorie
35/2024
0.00 EPRA, S.r.o.
Strážna 9/E, 831 01 Bratislava
detail
06.03.2024 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
3/V/2024
0.00 Juraj Stalmašek
Potočná 20, 010 04 Závodie
detail
28.02.2024 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
audit
01/2024
2,675.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 010 08 Žilina
detail
19.02.2024 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
2/V/2024
0.00 Patrik Kováč
Sládkovičova 3087, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
08.02.2024 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
1/V/2024
0.00 Marek Koleno
Podhorie 134, 013 18 Lietava
detail
02.02.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
33/2024
100.00 Roman Gašpierik
Lietava 425, 013 18 Lietava
detail
31.01.2024 Zámenná zmluva
vzájomná zámena nehnuteľností
32/2024
0.00 Zuzana Knapcová Navrátilová, Simona Wollnerová
Podhorie 25, 013 18 Lietava, Borová 3345/37, 010 07 Žilina
detail
26.01.2024 Nájomná zmluva
Prenájom - kontajner na textil, obuv, hračky
30/2024
576.00 Zdeno Mišutka
Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica
detail
26.01.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
31/2024
80.00 Lenka Melišíková
Podhorie 124, 013 18 Lietava
detail
19.01.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
28/2024
80.00 Irena Masná
Podhorie 60, 013 18 Lietava
detail
04.01.2024 Z M L U V A č. 230672 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Poskytnutie podpory z Fondu formou Dotácie príjemcovi na účely financovania Projektu
230672 08U02
380,449.00 Environmentálny fond
Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
detail