Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.11.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
38/2023
40.00 Rudolf Danko
Podhorie 183, 013 18 Lietava
detail
27.11.2023 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.09.2023 č. 7457/2023
Kúpa pozemku
Dodatok č.2
1.00 Alexander Lehocký
Podhorie 135, 013 18 Lietava
detail
22.11.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
21/V/2023
0.00 Pavol Gelatka
Podhorie 164, 013 18 Lietava
detail
22.11.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
22/V/2023
0.00 Patrik Gaňa
Podhorie 18, 013 18 Lietava
detail
06.11.2023 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
Týmto dodatkom sa mení čl. II. bod 1 Zmluvy 36/2023
Dodatok č.1
1.00 Alexander Lehocký
Podhorie 135, 013 18 Lietava
detail
06.11.2023 Kúpna zmluva
Úprava zmluvných podmienok pri záväzku predávajúceho previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho a záväzku kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
37/2023
837.00 Juraj Stenchlák
Podhorie 170, 013 18 Lietava
detail
06.11.2023 Dohoda č.23/25/010/71 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody
Dohoda č.23/25/010/71
0.00 Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16,010 01 Žilina
detail
26.10.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
19/V/2023
0.00 Peter Lukačko
Platanová 6, 010 01 Žilina
detail
26.10.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
20/V/2023
0.00 Martin Škvarka
Brezany 75, 010 04 Žilina
detail
04.10.2023 Kúpna zmluva
Kúpa pozemku
36/2023
1.00 Alexander Lehocký
Podhorie 135, 013 18 Lietava
detail
19.09.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
34/2023
80.00 Vladimír Belan
Podhorie 159, 013 18 Lietava
detail
31.08.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
18/V/2023
0.00 Ing. Ondrej Lörinc
Vysoká 16, 082 74 Brezovica nad Torysou
detail
24.08.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
17/V/2023
0.00 Ing. Jozef Herčko, PhD.
Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina
detail
18.08.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
16/V/2023
0.00 Matúš Miklo
Višňové 43, 013 23 Višňové
detail
18.08.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
33/2023
80.00 Pavol Frátrik
Podhorie 285, 013 18 Lietava
detail
11.08.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
32/2023
40.00 Ing. Ján Košša
Podhorie 20, 013 18 Lietava
detail
10.08.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
15/V/2023
0.00 Bc. Katarína Drábiková
Podhorie 40, 013 18 Lietava
detail
03.08.2023 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Pripojenie odberného elektrického zariadenia
202304-TZ-0346
75.14 Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
01.08.2023 Zmluva o bežnom účte
Vedenie bežného účtu
31/2023
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
20.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
5/V/2023
0.00 Alica Bognerová
Podhorie 17, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
3/V/2023
0.00 Matej Ondrejka
Podhorie 19, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
4/V/2023
0.00 Ing. Vladimír Zuščák
Mateja Bela 71, 010 15 Žilina
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
6/V/2023
0.00 Katarína Makuková
Podhorie 170, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
7/V/2023
0.00 Simona Giablová
Podhorie 14, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
8/V/2023
0.00 Erik Holúbek
Nová Kolónia 396, Stráňavy 013 25
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
9/V/2023
0.00 Radoslav Sáňka
Kubínska 1106/2, 010 01 Žilina
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
10/V/2023
0.00 Mária Obertová
Podhorie 171, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
11/V/2023
0.00 Ing. Ondrej Čelko
Antona Bernoláka 43, 010 01 Žilina
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
12/V/2023
0.00 Mgr. Emília Vachanová
Lietavská Svinná-Babkov, Babkov 121, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
13/V/2023
0.00 Žaneta Brezániová
Lietava 64, 013 18 Lietava
detail
19.07.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
14/V/2023
0.00 Veronika Šupejová
Borová 3, 010 07 Žilina
detail
18.07.2023 Darovacia zmluva
Darovanie peňažného daru na organizáciu hodových slávností
30/2023
200.00 INTECH ŽILINA s.r.o.
Podhorie 91, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu
č.1/2023
0.00 Matej Ondrejka a manželka Barbora Ondrejková
Podhorie 19, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.2/2023
0.00 Ing. Vladimír Zuščák
Mateja Bela 71, 010 15 Žilina
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.3/2023
0.00 Simona Giablová
Podhorie 14, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.4/2023
0.00 Erik Holúbek
Nová Kolónia 396, Stráňavy 013 25
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.5/2023
0.00 Radoslav Sáňka
Kubínska 1106/2, 010 01 Žilina
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.6/2023
0.00 Mária Obertová
Podhorie 171, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.7/2023
0.00 Ing. Ondrej Čelko
Antona Bernoláka 43, 010 01 Žilina
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.8/2023
0.00 Katarína Makuková
Podhorie 170, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.9/2023
0.00 Mgr. Emília Vachanová
Lietavská Svinná-Babkov, Babkov 121, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.10/2023
0.00 Žaneta Brezániová
Lietava 64, 013 18 Lietava
detail
18.07.2023 Zmluva o nájme bytu
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.11/2023
0.00 Veronika Šupejová
Borová 3, 010 07 Žilina
detail
18.07.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom bytu v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa
č.12/2023
0.00 Alica Bognerová
Pivovarská 26, 947 01 Hurbanovo
detail
14.07.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
29/2023
40.00 Irena Masná
Podhorie 60, 013 18 Lietava
detail
04.07.2023 Darovacia zmluva
Darovanie peňažného daru na organizáciu hodových slávností
28/2023
400.00 AGRO - PODHORIE s.r.o.
Podhorie 174, 013 18 Lietava
detail
30.06.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Poskytovanie verejných služieb
27/2023
0.00 Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
29.06.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných - 2/V/2023
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
1/V/2023
0.00 Michaela Štullerová
Baničova 3393/2, 010 15 Žilina
detail
29.06.2023 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných - 2/V/2023
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
2/V/2023
0.00 Ing. Ľudovít Gelatka
Podhorie 148, 013 18 Lietava
detail
27.06.2023 Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
Vydávanie daňových dokladov vo forme elektronického PDF súboru
26/2023
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
« späť 1 2 ďalej »