Detail zverejnenia zmluvy - 33/2017

Evidenčné číslo: 33/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Predmet zmluvy: Dofinancovanie novej materskej školy v obci Podhorie - stavebné práce, spevnené plochy a oplotenie pozemku
Cena: 10000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Tatiana Janečková
Funkcia: generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky

Dátum podpisu: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 22.12.2017
Dátum účinnosti: 22.12.2017
PDF príloha: