Detail zverejnenia zmluvy - 30/2017

Evidenčné číslo: 30/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Zhotovenie diela: Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Podhorie
Cena: 85906.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ESMO Žilina, a.s.
Adresa - sídlo: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
IČO: 36442763
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Petr Král
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Dátum účinnosti: 21.11.2017
PDF príloha: