Detail zverejnenia zmluvy - 28/2017

Evidenčné číslo: 28/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.28/2017
Predmet zmluvy: zimná údržba miestnych komunikácií v katastri obce
Cena: 26.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Miroslav Tatarka
Adresa - sídlo: Podhorie č.197
IČO: 41948394
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Tatarka
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Dátum účinnosti: 16.11.2017
PDF príloha: