Detail zverejnenia zmluvy - 27/2017

Evidenčné číslo: 27/2017
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predmet zmluvy: dodatok sa uzatvára v dôsledku zrušenia pôvodnej výzvy na predkladanie projektov č.12/PRV/2015, zmluvné strany majú záujem spolupracovať na príprave projektu v zmysle novo vyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
Cena: 6000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MP Profit PB, s.r.o
Adresa - sídlo: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50068849
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Potecký
Funkcia: konajúci

Dátum podpisu: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
PDF príloha: