Detail zverejnenia zmluvy - 26/2017

Evidenčné číslo: 26/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu riadenia projektu (projektového manažéra)
Predmet zmluvy: Externé riadenie projektu v súvislosti s projektom Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie
Cena: 3840.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Michal Salaj - SPO
Adresa - sídlo: Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina
IČO: 48136735
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Salaj
Funkcia: Štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 01.05.2017
Dátum zverejnenia: 27.10.2017
Dátum účinnosti: 27.10.2017
PDF príloha: