Detail zverejnenia zmluvy - 22/2017

Evidenčné číslo: 22/2017
Názov zmluvy: Mandátna zmluva č.2017/SD/P
Predmet zmluvy: výkon stavebného dozoru - Zateplenie obvodového plášťa- zníženie energetickej náročnosti KD Podhorie
Cena: 5640.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Adresa - sídlo: Borova 3295/36, 010 07 Žilina
IČO: 46708031
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Ivan Moravčík
Funkcia: mandatár

Dátum podpisu: 06.09.2017
Dátum zverejnenia: 06.09.2017
Dátum účinnosti: 06.09.2017
PDF príloha: