Detail zverejnenia zmluvy - 21/2017

Evidenčné číslo: 21/2017
Názov zmluvy: Mandátna zmluva č.2017/VO/P
Predmet zmluvy: odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní, výber zmluvného partnera na uskutoč.stavebných prác
Cena: 2880.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Adresa - sídlo: Borova 3295/36, 010 07 Žilina
IČO: 46708031
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Moravčík
Funkcia: mandatár

Dátum podpisu: 06.09.2017
Dátum zverejnenia: 06.09.2017
Dátum účinnosti: 06.09.2017
PDF príloha: