Detail zverejnenia zmluvy - 20/2017

Evidenčné číslo: 20/2017
Názov zmluvy: Zmluva o čistení žumpy a odpadových vôd
Predmet zmluvy: vývoz a likvidácia odpadových vôd
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Peter Ďurčanský, Čistá žumpa
Adresa - sídlo: Ďurčiná 232, 015 11
IČO: 46589589
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Ďurčanský
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 28.08.2017
Dátum zverejnenia: 28.08.2017
Dátum účinnosti: 28.08.2017
PDF príloha: