Detail zverejnenia zmluvy - 18/2017

Evidenčné číslo: 18/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
Predmet zmluvy: zber biologického odpadu
Cena: 12.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Enviro ways s.r.o
Adresa - sídlo: Gaštanová 1008/27
IČO: 50520075
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Marek
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 18.08.2017
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
Dátum účinnosti: 21.08.2017
PDF príloha: