Detail zverejnenia zmluvy - 17/2017

Evidenčné číslo: 17/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: oplotenie objektu MŠ Podhorie a podklad pod prístupovú komunikáciu
Cena: 26517.43 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stavbau s.r.o
Adresa - sídlo: K cintorínu 651, 010 04 Žilina
IČO: 00003637
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Hrvol Milan
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 01.08.2017
Dátum zverejnenia: 01.08.2017
Dátum účinnosti: 01.08.2017
PDF príloha: