Detail zverejnenia zmluvy - 16/2017

Evidenčné číslo: 16/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č.01/2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu
Predmet zmluvy: dodatok
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: T+T, a.s.
Adresa - sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Sokolovský
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 24.06.2017
Dátum zverejnenia: 06.07.2017
Dátum účinnosti: 06.07.2017
PDF príloha: