Detail zverejnenia zmluvy - 13/2017

Evidenčné číslo: 13/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet zmluvy: dotácia na zabezpečenie mater.tech. vybavenia DHZO
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 02.06.2017
Dátum účinnosti: 02.06.2017
PDF príloha: