Detail zverejnenia zmluvy - 11/2017

Evidenčné číslo: 11/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Predmet zmluvy: audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016
Cena: 1012.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Jozefína Smolková
Adresa - sídlo: Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
IČO: 33347077
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Jozefína Smolková
Funkcia: audítor

Dátum podpisu: 23.05.2017
Dátum zverejnenia: 23.05.2017
Dátum účinnosti: 23.05.2017
PDF príloha: