Detail zverejnenia zmluvy - 10/2017

Evidenčné číslo: 10/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Podhorie_01
Predmet zmluvy: poskytnúť sublicenciu k Dielu v r rozsahu v zmysle čl.III zmluvy
Cena: 670.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MAPA Slovakia Digital s.r.o
Adresa - sídlo: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
IČO: 45325600
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.04.2017
Dátum zverejnenia: 26.04.2017
Dátum účinnosti: 27.04.2017
PDF príloha: