Detail zverejnenia zmluvy - 9/2017

Evidenčné číslo: 9/2017
Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MAPA Slovakia digital s.r.o
Adresa - sídlo: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
IČO: 45325600
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.04.2017
Dátum zverejnenia: 26.04.2017
Dátum účinnosti: 27.04.2017
PDF príloha: