Detail zverejnenia zmluvy - 8/2017

Evidenčné číslo: 8/2017
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: 2 % zo zaplatenej dane z príjmu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Konšteková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 05.04.2017
Dátum zverejnenia: 05.04.2017
Dátum účinnosti: 05.04.2017
PDF príloha: