Detail zverejnenia zmluvy - 5/2017

Evidenčné číslo: 5/2017
Názov zmluvy: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet zmluvy: predaj pozemku a zriadenie vecného bremena
Cena: 15327.28 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Anton Sulovec a Ing. Marta Sulovcová, Podhorie č.321
Adresa - sídlo: Podhorie č.321
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 29.03.2017
Dátum zverejnenia: 29.03.2017
Dátum účinnosti: 29.03.2017
PDF príloha: