Detail zverejnenia zmluvy - 3/2017

Evidenčné číslo: 3/2017
Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte
Predmet zmluvy: zriadenie účtu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima Banka Slovensko,a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Zuzana Šušková
Funkcia: osobný bankár

Dátum podpisu: 27.02.2017
Dátum zverejnenia: 27.02.2017
Dátum účinnosti: 27.02.2017
PDF príloha: