Detail zverejnenia zmluvy - 2/2017

Evidenčné číslo: 2/2017
Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet zmluvy: dodanie elektriny
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika - a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Maarová
Funkcia: riaditeľ divízie

Dátum podpisu: 22.02.2017
Dátum zverejnenia: 22.02.2017
Dátum účinnosti: 22.02.2017
PDF príloha: