Detail zverejnenia zmluvy - 1/2017

Evidenčné číslo: 1/2017
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 556,69 obci Podhorie a dar odovzdá MŠ -podpora a rozvoj kultúry a podpora vzdelávania
Cena: 556.69 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Podhorie
Adresa - sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
IČO: 00321559
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Chobot
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Konšteková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 18.01.2017
Dátum zverejnenia: 19.01.2017
Dátum účinnosti: 19.01.2017
PDF príloha: