Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie na činnosť centra voľného času
poskytnutie dotácie na CVČ
19/2014
350.00 Mesto Žilina
Nám. Obetí komunizmu 1
detail
30.12.2014 O poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie na činnosť centra voľného času
poskytnutie dotácie pre CVČ
20/2014
50.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, Žilina
detail
25.11.2014 Zmluva o dielo
zimná údržba miestnych komunikácií
16/2014
24.00 Miroslav Tatarka
Podhorie č. 197
detail
25.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
dotácia z rozpočtu obce na činnosť
17/2014
3,500.00 Dobrovoľný hasičský zbor Podhorie
Podhorie
detail
25.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
dotácia z rozpočtu obce na činnosť
18/2014
4,000.00 Futbalový športový klub Podhorie
Podhorie
detail
04.11.2014 Zmluva o dielo č.21/2014
Výkopové a obsypové práce, uloženie vodovodného potrubia, zhotovenie prepojov v obci Podhorie
15/2014
21,503.64 Mikomix, spol. s.r.o
Družínska 897,013 22 Rosina
detail
16.10.2014 Zmluva o dielo Z1/2014/151/03
živičná úprava miestnych komunikácií v obci Podhorie
14/2014
29,444.04 Doprastav, a.s.v reštrukturalizácií
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
23.09.2014 Kúpno-predajná zmluva
kúpa prenosnej motorovej striekačky PPS12
13/2014
3,200.00 Ing. Martin Ličko
Jasenovo 59
detail
22.08.2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit účtovníctva za príslušný rok 2013
12/2014
400.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29
detail
14.08.2014 zmluva o dielo č.11/2014
prieskumný vrt na pitnú vodu v k.ú.Podhorie
11/2014
1,450.00 Milan Dupkala
Nesluša 215
detail
11.08.2014 Zmluva o dielo č.8/2014
Výkopové a obsypové práce, uloženie vodovodného potrubia, zhotovenie prepojov ,vodovodných prípojok a odstránenie porúch na vodovodnom potrubí v obci Podhorie
8/2014
9,294.95 Mikomix, spol. s.r.o
Družínska 897,013 22 Rosina
detail
08.07.2014 Rámcová dohoda č.01/2014 o zbere, preprave a likvidácií komunálneho odpadu
záväzok Zmluvnej strany 2 poskytovať pre Zmluvnú stranu 1 kompletné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadom a záväzok Zmluvnej strany 1 za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu.
6/2014
705,305.34 T + T a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
08.07.2014 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
pripojenie odberného plynového zariadenia
7/2014
216.36 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava
detail
05.07.2014 Zmluva o dielo č.5/2014
hudobná produkcia
5/2014
400.00 Chabreček Miroslav
Čadca
detail
04.07.2014 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
9/2014
100.00 Obec Lietava
Lietava 146
detail
04.07.2014 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
10/2014
100.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
27.06.2014 Kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti
4/2014
2,208.38 Peter Mojský a Veronika Mojská
28.októbra 189/15, 013 24 Strečno
detail
11.02.2014 Zmluva o poskytovaní služieb
zverejňovanie dokumentov týkajúcich sa zadávania zákaziek na web stránke
3/2014
80.00 eGov Systems spol. s.r.o
Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava
detail
07.02.2014 Kúpna zmluva
kúpa motorového vozidla
2/2014
3,500.00 Zauto, s.r.o.
Murgašová 994/10, 02401 Kysucké Nové Mesto
detail
06.02.2014 Zmluva o dielo
preprava a zneškodnenie odpadu 200108 a 200125
1/2014
4.00 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail