Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č.116/1990 Zb.
Nájom nebytových priestorov na hosp.dvore Podhorie
38/2012
47.60 Turiec - Agro s.r.o
Turčiansky Ďur
detail
19.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č.116/1990 Zb.
Nájom nebytových priestorov na hosp.dvore Podhorie
39/2012
36.50 Turiec - Agro s.r.o
Turčiansky Ďur
detail
07.12.2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci č.1213021
spolupráca
37/2012
0.00 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Podhorie č.17
detail
05.12.2012 Zmluva o elektronickej komunikácií
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov
36/2012
0.00 Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s.
Einsteinova 25 851 01 Bratislava
detail
30.11.2012 Dohoda o usporiadaní a určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dohoda o uporiadaní a určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
35/2012
0.00 Marián Pekara
Partizánska 1045/117, Rajec
detail
28.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
33/2012
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
28.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
34/2012
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
23.11.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Záväzky zmluvných strán
31/2012
0.00 Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
23.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kúpna cena zariadenia so zľavou
32/2012
1.00 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
15.11.2012 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
29/2012
125.00 Mgr. Eva Vlčková
Podhorie č.177
detail
15.11.2012 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
30/2012
30.00 Ing.Eva Masná
Podhorie č.177
detail
19.10.2012 Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
28/2012
2,898.66 Michal Kováč
Podhorie č. 29
detail
18.10.2012 Darovacia zmluva

27/2012
4,358.05 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
16.10.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o dodávke pitnej vody
19/V/2012
0.00 Adrián Danech
Platanová 3225/5, Žilina
detail
05.10.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o dodávke pitnej vody
18/V/2012
0.00 Pavol Zavadzan
Lietava 159
detail
26.09.2012 Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
25/2012
3,462.35 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
26.09.2012 Zmluva o výpožičke podperných bodov
podperné body v počte 4 ks
26/2012
0.00 Stredoslovenskká energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 292/8, 010 47 Žilina
detail
24.09.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o dodávke pitnej vody
17/V/2012
0.00 Ing. Martin Frolo
Podhorie novostavba
detail
24.09.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o dodávke pitnej vody
16/V/2012
0.00 Danka Filippiová
Podhorie č.2
detail
23.08.2012 Konzultačné a poradenské služby
Konzultačné a poradenské služby
23/2012
250.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
23.08.2012 Dodávka pitnej vody z obecného vodovodu
Dodávka pitnej vody z obecného vodovodu
24/2012
170.00 Milan Murárik
Podhorie č. 171 , 013 18 Lietava
detail
09.08.2012 Rekonštrukcia miestných komunikácii po kanalizácii v obci Podhorie
Rekonštrukcia miestných komunikácii po kanalizácii v obci Podhorie
22/2012
17,894.40 Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
19.07.2012 Zmluva o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
Internetová stránka obce na www.obecpodhorie.info
21/2012
140.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
09.07.2012 Mandátna zmluva
Likvidácia stavebného, komunálneho a objemového odpadu (cena za 1 kontajner)
20/2012
139.00 Peter Janek
Placová 407/53, Teplička nad Váhom
detail
07.07.2012 Zmluva o dielo
Zabezpečenie atrakcie - koč a záprah pre deti počas Cyrilometodských hodov
19/2012 (ZoD č. 11/2012)
100.00 Marián Bukovinský
Podhorie
detail
06.07.2012 Zmluva o dielo
Uskutočnenie kultúrneho programu
18/2012 (ZoD č.10/2012)
350.00 Štefan Belák
Kys.Nové Mesto
detail
04.07.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby
Dodávka pitnej vody / (Cena stanovená za 1m3 pitnej vody)
330
0.50 Ing. Jaroslav Štaffen
Podhorie, 01318 pošta Lietava
detail
20.06.2012 Dodatok k zmluve č. Z1/2012/111/03
Dodatok č.1
17/2012-dodatok č.1
8,052.48 Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
06.06.2012 Zmluva o dielo
Výroba a montáž drevených zasúvacích dverí
16/2012 (ZoD č. 9/2012)
333.00 Jakub Stenchlák
Podhorie
detail
05.06.2012 Zmluva o dielo
Výroba a montáž drevených zasúvacích dverí
15/2012 (ZoD č. 8/2012)
333.00 Jaroslav Stenchlák
Podhorie
detail
04.06.2012 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podhorie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z1/2012/111/03
15,210.24 Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
01.06.2012 Zmluva o dielo
Zabezpečenie bezpečnosti vzdelávania a rozvoja športu v MŠ
22/2012 (2/2012)
5,478.84 ELDAS s.r.o.
Podhorie 164
detail
30.04.2012 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia obecného rozhlasu
23/2012 (12/2012)
1,592.00 NELSON SERVICE,s.r.o.
Konská 338
detail
02.04.2012 Dodatok k zmluve č. 5/2012 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.2
12/2012-dodatok č.2
0.00 Michal Melišík
Podhorie
detail
02.04.2012 Dodatok k zmluve č. 5/2012 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.1
11/2012-dodatok č.1
0.00 Michal Melišík
Podhorie
detail
17.03.2012 Zmluva o dielo
Uskutočnenie výberu diel a autorov III. ročníka literárnej súťaže Karoliny Brustleovej
10/2012 (ZoD č. 5/2012)
50.00 Ing. Eva Masná
Podhorie
detail
16.03.2012 Zmluva o dielo
Uskutočnenie výberu diel a autorov III. ročníka literárnej súťaže Karoliny Brustleovej
9/2012 (ZoD č. 4/2012)
50.00 Mgr. Karol Vlčko
Podhorie
detail
15.03.2012 Zmluva o dielo
Uskutočnenie výberu diel a autorov III. ročníka literárnej súťaže Karoliny Brustleovej
8/2012 (ZoD č.3/2012)
50.00 Mgr. Beáta Jarošová
Podhorie
detail
15.03.2012 Zmluva o dielo
Koordinovanie literárnej súťaže
13/2012 (ZoD č. 6/2012)
125.00 Mgr. Ľubomíra Masná
Podhorie
detail
23.02.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
dodatok k zmluve č. 6/2012 o administratívnom poplatku
7/2012
3.98 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 826 13 Bratislava
detail
22.02.2012 Zmluva o poskytovaní verejnych služieb
Verejná telefónna služba GSM UMTS
6/2012
0.00 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 826 13 Bratislava
detail
21.02.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov v budove KD (cena za 1 mesiac prenájmu)
5/2012
400.00 Michal Melišík
Podhorie
detail
01.02.2012 Zmluva o uverejnení inzercie
Uverejnenie inzercie
4/2012
62.00 NEO Slovakia, s.r.o.
Levočská 4292, 058 01 Poprad
detail
04.01.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3000,- €
3/2012
3,000.00 Futbalový športový klub
Podhorie
detail
03.01.2012 Zmluva o dielo
Zhotovenie aktualizácie webovej stránky obce Podhorie. (cena vyplácaná 1x za mesiac)
2/2012
25.00 Terézia Masná
Podhorie
detail
02.01.2012 Zmluva o dielo
Zhotovovanie mesačníka obce Podhorie - "Podhorský hlásnik" (cena vyplácaná 1x za mesiac)
1/2012
50.00 Ing. Eva Masná
Podhorie
detail