Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
34/2017
07.12.2017
07.12.2017
osadenie betónových žľabov cez MK
Stavbau.s.r.o.
36370924, k cintorínu 651
0.00
Anton Chobot
starosta
32/2017
21.11.2017
21.11.2017
VO - modernizácia športovísk - vybavenie ihriska
IVOMOS
46708031, Borová 3295/36 Žilina
400.00
Anton Chobot
starosta
33/2017
21.11.2017
21.11.2017
didaktické pomôcky do MŠ podľa zoznamu
Nomiland, s.r.
36174319, Magnetizárska 11, Košice
1524.85
Anton Chobot
starosta
31/2017
20.11.2017
20.11.2017
revízia prenosných spotrebičov a náradia
Ľubomír Breziansky
0, Lietava 177
0.00
Anton Chobot
starosta
30/2017
08.11.2017
08.11.2017
posypový materiál na zimnú údržbu
DAL, s.r.o
36413861, Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
28/2017
03.11.2017
03.11.2017
vývoz a vyťahovanie odpadových vôd v KD a MŠ Podhorie
Čistá žumpa, vyťahovanie odpadových vôd
46589589, Ďurčiná 232
0.00
Anton Chobot
starosta
29/2017
03.11.2017
03.11.2017
dovoz dolomitného materiálu 4/8 na posyp MK k zimnej údržbe
Stavbau.s.r.o.
36370924, ulica k cintorínu 651 010 04 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
27/2017
31.10.2017
31.10.2017
servis plynových zariadení
Kaša Pavol Servis plyn
10740323, Porúbka101
110.00
Anton Chobot
starosta
26/2017
11.10.2017
11.10.2017
minimálny rozbor vody
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
17335876, V. Spanyola č. 27
0.00
Anton Chobot
starosta
25/2017
26.09.2017
02.10.2017
výkaz inžinierskych činností s vydaním úz. a stav.povolenia
Gramata Services
50144880, Hurbanova 347/2, 010 01 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
24/2017
27.09.2017
27.09.2017
štúdia na Bytový dom
Alding. s.r.o
46210946, Hričovské podhradie 49, 013 41
990.00
Anton Chobot
starosta
22/2017
25.08.2017
25.08.2017
traktobáger na úpravu prícestných kanálov
Montáže Žilina
36397342, Sasinkova 26, 010 01 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
23/2017
25.08.2017
25.08.2017
projekt- požiarna zbrojnica - rekonštrukcia
Ing. Juraj Hámorsky
46583823, Horné Rakovce 1378/13, 039 01 Turčianske Teplice
300.00
Anton Chobot
starosta
21/2017
24.08.2017
24.08.2017
traktobáger na úpravu terénu v MŠ Podhorie
Daniel Blažko
50875949, Višňové 630 , 013 23
0.00
Anton Chobot
starosta
20/2017
22.08.2017
22.08.2017
vypracovanie projektovej dokumentácie -stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Ing. Viliam Michálek
50272616, Školská 525, 013 24 Strečno
900.00
Anton Chobot
starosta
19/2017
12.07.2017
12.07.2017
dodanie a výroba zariadenia do MŠ Podhorie
Ing. Jakub Stenchlák
50841637, Podhorie 123
0.00
Anton Chobot
starosta
18/2017
16.06.2017
16.06.2017
nákup 15 ks smetných nádob 120l
Ferex, s.r.o
17682258, Vodná 1128/23 , 949 01 Nitra
247.50
Anton Chobot
starosta
17/2017
07.06.2017
07.06.2017
nákup chlóran sodný
SEVAK, a.s.
36672297, Bôrická cesta 1960, Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
16/2017
18.05.2017
22.05.2017
stoličky oceľové v počte 40 ks
Šenk, s.r.o.
46528237, Podhorie č.50
804.00
Anton Chobot
starosta
15/2017
15.05.2017
15.05.2017
štúdia detského ihriska
Sport service, s.r.o.
36785571, Diakova 103, 03802 Diakova
200.00
Anton Chobot
14/2017
05.05.2017
09.05.2017
servisná prehliadka osob.vozidla Fabia
esef servis
48045331, Lietava 603
0.00
Anton Chobot
starosta
12/2017
28.04.2017
03.05.2017
statické posúdenie kultúrneho domu
Ing. Marian Zuzik
10958312, STAPO, Juraja Závodského 164, 010 04 Žilina
150.00
Anton Chobot
starosta
13/2017
02.05.2017
03.05.2017
projektová dokumentácia na miestne komunikácie
Ing. Michal Loffter
42349206, Staničná 252/5, 013 11 Liet.Lúčka
0.00
Anton Chobot
starosta
11/2017
26.04.2017
26.04.2017
nákup vodomerov
Mercontrol s.r.o
0, Gen.M.R.Štefánika 354
308.40
Anton Chobot
starosta
10/2017
05.04.2017
05.04.2017
grafické a propagačné práce pre rok 2017
Pressit-sieťotlač
17917859, Štefana Hulína 9, Lietavská Lúčka 013 11
0.00
Anton Chobot
starosta
8/2017
04.04.2017
04.04.2017
úplná analýza rozboru pitnej vody
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
17335876, V. Spanyola č. 27
0.00
Anton Chobot
starosta
9/2017
04.04.2017
04.04.2017
vypracovanie projektovej dokumentácie -kanalizácia v obci Podhorie
Tichy s.r.o
45535426, Záhumie III 2137/2, 013 03 Varín
0.00
Anton Chobot
starosta
7/2017
29.03.2017
29.03.2017
Energetický audit kultúrny dom
SVAGMED, s.r.o.
47989939, L. Svobodu 10, 075 01 Trebišov
1500.00
Anton Chobot
starosta obce
6/2017
09.03.2017
09.03.2017
predeľovacia stena s vešiakmi do soc.zariadenia MŠ Podhorie
InSumma
36828483, Lietava 423
0.00
Anton Chobot
starosta
3/2017
08.03.2017
08.03.2017
energetický certifikát pre objekt kultúrny dom Podhorie
Ing. Martin Novotný
44903341, Zvolenská 6/77, 010 08 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
4/2017
08.03.2017
08.03.2017
aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia kultúrneho domu
Eurodesing-Atelier, s.r.o
44575777, Hodžova 13, 010 01 Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
5/2017
08.03.2017
08.03.2017
školenie na motorovú pílu
Florian s.r.o
36427969, Priekopska 26, 036 08 Martin
0.00
Anton Chobot
starosta
2/2017
02.03.2017
02.03.2017
výmena plynového regulátora v MŠ Podhorie
Slovenský plynárenský priemysel
35910739, Závodská cesta , Žilina
0.00
Anton Chobot
starosta
1/2017
19.01.2017
19.01.2017
rozbor vody v novej materskej škole
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
17335876, V. Spanyola č. 27
0.00
Anton Chobot
starosta